2ο Θερινό Σχολείο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος - Διόρθωση

Στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών» διοργανώνεται από 23 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2014 το 2ο Θερινό Σχολείο Αρχαίου Ελληνικού Δράματος.

 

Στο πρόγραμμα, καλούνται να συμμετάσχουν 25 εν ενεργεία πτυχιούχοι, μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες θεατρικών και κλασικών σπουδών από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα ταξιδίου τους, ενώ οι δαπάνες διαμονής και εστίασης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επιβαρύνουν το πρόγραμμα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση συμμετοχής μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα έως τις 9 Μαΐου 2014. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση ΣυμμετοχήςΑίτηση Συμμετοχής