Ανακοίνωση για την πορεία της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευομένων

Στις 26 Οκτωβρίου 2012 έληξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα Εξειδικευμένα Προγράμματα Απόφοιτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το πλήθος των αιτήσεων έδειξε έμπρακτα το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη δια βίου μάθηση στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Για παράδειγμα, τουλάχιστον 119 υποψήφιοι από πολυτεχνικές σχολές, σχολές θετικών επιστημών κ.α. δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση το θεματικό πεδίο της Φιλοσοφίας. Σε μια εποχή που οι ανθρωπιστικές σπουδές υποβαθμίζονται ως μη "παραγωγικές", το ενδιαφέρον του κόσμου δείχνει την ανάγκη για εις βάθος γνώση σε τομείς που μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε πιο σφαιρικά τον κόσμο μας. Η "Ακαδημία Πλάτωνος" σε αυτό ακριβώς στοχεύει, στην εξοικείωση των πολιτών με τη φιλοσοφία για την ανάπτυξη του στοχασμού και της κριτικής ικανότητας, την προσωπική καλλιέργεια και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.

 

Πιο συγκεκριμένα, με το πέρας της προθεσμίας 700 περίπου υποψήφιοι δήλωσαν συμμετοχή και πήραν αριθμό πρωτοκόλλου. Στόχος μας είναι να παρακολουθήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι χωρίς αποκλεισμούς. Ωστόσο, τα πρώτα τμήματα που θα αρχίσουν να λειτουργούν στα τέλη Νοεμβρίου, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερους από 210 εκπαιδευόμενους. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε κάθε εκπαιδευόμενος/η να παρακολουθήσει μόνο ένα θεματικό πεδίο, προκειμένου να δοθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι όσοι δεν επιλεγούν τώρα θα γίνει προσπάθεια να απορροφηθούν στους αμέσως επόμενους κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα αρχίσουν να λειτουργούν από το 2013 και μετά.

 

Τα κριτήρια για την επιλογή των εκπαιδευόμενων είναι η επιστημονική τους προέλευση (πτυχίο), καθώς και η εργασιακή τους εμπειρία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πολυσυλλεκτικότητα από πλευράς εκπαιδευομένων. Επιπλέον, ελήφθη υπόψη η σειρά προτίμησης που οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν σε σχέση με τα θεματικά πεδία που θέλουν να παρακολουθήσουν, αλλά και η διαθεσιμότητά τους σε σχέση με τις ώρες των μαθημάτων. Τα ονόματα των εκπαιδευόμενων που επιλέχθηκαν θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε και θα ξεκινήσει η προσωπική επικοινωνία μαζί τους.