Ανακοίνωση Προγραμμάτων για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Εξειδικευμένα Προγράμματα για απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης στα πεδία της Φιλοσοφίας, Γλώσσας, Βιομηχανικής Αρχαιολογίας, Θεωρίας της Επιστήμης, Ιστορίας των Μαθηματικών, Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Τέχνης και Αρχιτεκτονικής.


Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 75-100 ώρες (περίπου 4 μήνες) και θα επαναληφθεί σε διαδοχικά τμήματα από τον Νοέμβριο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2015. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιες υποδομές στο κέντρο της Αθήνας.


Η Δράση έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.


Τα προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της θεωρίας με επίκαιρα ζητήματα μέσα από πρακτική εξάσκηση (workshop).
Όλα τα μαθήματα και τα workshop προσφέρονται δωρεάν και απευθύνονται σε κάθε απόφοιτο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, όσοι δεν επιλεγούν για τα πρώτα τμήματα μπορούν να συμμετάσχουν στα αμέσως επόμενα.


Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι καθηγητές Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), διακεκριμένοι επιστήμονες και άνθρωποι από το χώρο των τεχνών και του πολιτισμού, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θεματικά πεδία των εξειδικευμένων προγραμμάτων ανατρέξτε στον σύνδεσμο: