Ατλαντίδα - Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Πλάτωνος

Περιεχόμενα των έργων των αρχαίων συγγραφέων

Το σύνολο των έργων του Πλάτωνα (όλα τα γνήσια και τα περισσότερα αμφισβητούμενα) στο αρχαίο κείμενο με τη νεοελληνική μετάφραση από έγκυρες κι αναγνωρισμένες ελληνικές εκδόσεις.

Έργα (μετα)πλατωνικών φιλοσόφων

Έργα αρχαίων συγγραφέων σχετικά με τον Πλάτωνα