Διεθνές συνέδριο για τον ρόλο και την επίδραση της Ακαδημίας Πλάτωνος
Επιστήμονες από όλον τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έως 16 Δεκεμβρίου

(13.12.2012 )
Την ιστορική πορεία της Ακαδημίας του Πλάτωνος κατά την αρχαιότητα και τον ρόλο τον οποίο διαδραμάτισε η σχολή του ως εκπαιδευτικός, ερευνητικός και κοινωνικός οργανισμός διερευνά το διεθνές συνέδριο με θέμα «Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες», που διοργανώνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έως τις 16 Δεκεμβρίου.
Καθηγητές και ερευνητές πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο και από διάφορες ειδικότητες συγκεντρώθηκαν έτσι στην Αθήνα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο έρευνας μέσω του οποίου θα κατατεθούν απόψεις και αντιλήψεις γύρω από ένα εκ των παλαιοτέρων και πλέον φημισμένων κέντρων έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Ελλάδα.
Οπως είναι γνωστό η δραστηριότητα της Ακαδημίας του Πλάτωνος διήρκεσε για τουλάχιστον τρεις αιώνες, από το 387 π.Χ. ως το 86 π.Χ., και η επίδραση που άσκησε στη σύγχρονη και τη μεταγενέστερη φιλοσοφική και επιστημονική έρευνα είναι τεράστια. Παρ΄ όλα αυτά η ιστορική της πορεία δεν έχει μελετηθεί ακόμη με συστηματικό τρόπο και στις ποικίλες διαστάσεις της. Ετσι σκοπός του συνεδρίου είναι να ανοίξει τον δρόμο για μία συνθετική θεώρηση, που να παρουσιάζει όλες τις υπάρχουσες μαρτυρίες σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα, την οργανωτική δομή και την ιστορική σημασία της σχολής, αλλά και με τις φιλοσοφικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στους κόλπους της, έτσι ώστε να προκύψει η δυνατότητα για μια επαρκή αποτίμηση της επίδρασης την οποία είχε η Ακαδημία τόσο στον άμεσο όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό και πνευματικό της περίγυρο.
Γι΄ αυτόν τον λόγο άλλωστε συγκεντρώνονται για πρώτη φορά επιστήμονες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή φιλοσοφία, ιστορία, ιστορία των επιστημών και φυσικά, αρχαιολογία, που θα συντονιστούν στην κοινή προσπάθεια εξέτασης των σχετικών ιστορικών μαρτυριών και σε μία κριτική ανάλυση και αποτίμηση του περιεχομένου τους.
Αλλά ποια είναι η σχέση της φήμης που δικαιολογημένα απέκτησε η Ακαδημία διαχρονικά με ό,τι πραγματικά συνέβαινε σε αυτόν τον χώρο κατά τους τρεις αιώνες της λειτουργίας της; Τι είδους εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα υπήρξε; Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που δίδαξαν εκεί, τι είδους εγκαταστάσεις χρησιμοποιούσαν και πού ακριβώς βρίσκονταν αυτές; Ποιες μεθόδους διδασκαλίας μεταχειρίστηκαν, πόσο ενιαίες ήταν οι μέθοδοι ή οι διδασκαλίες που ανέπτυξαν; Τι καθόριζε τη διαδοχή τους στη διεύθυνση της σχολής; Σε ποια επιστημονικά επιτεύγματα οδηγήθηκαν και πόσο μεγάλη ήταν η σημασία τους; Τέλος, ποια ήταν η συνεισφορά της Ακαδημίας στην κοινωνική ζωή της πόλης των Αθηνών, πότε και πόσο συνέβαλε στα ευρύτερα ιστορικά δρώμενα της εποχής;
Για τη διερεύνηση λοιπόν του θέματος έχουν επιλεγεί τέσσερις βασικοί θεματικοί άξονες:

  • Η ιστορία της φιλοσοφίας: Οι φιλοσοφικές εξελίξεις στο πλαίσιο της Ακαδημίας από την εποχή του Πλάτωνος έως αυτήν του Κικέρωνα.
  • Η ιστορία της επιστήμης: Η συμβολή της Ακαδημίας στην ανάπτυξη των διαφόρων επιστημών, όπως λ.χ. των μαθηματικών, της αστρονομίας, των φυσικών επιστημών κ.λπ.
  • Η ιστορική έρευνα: Η συνεισφορά της Ακαδημίας στην κοινωνική ζωή της πόλης των Αθηνών και ο ρόλος της στα ευρύτερα ιστορικά δρώμενα της εποχής.
  • Η αρχαιολογία: Οι νεότερες αρχαιολογικές απόψεις σχετικά με την ιστορία της περιοχής της Ακαδημίας, με αναφορά στις πρόσφατες επιγραφικές, νομισματικές και ανασκαφικές έρευνες.

Την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελούν οι: Εφη Μπαζιωτοπούλου-Βαλαβάνη, αρχαιολόγος, Χλόη Μπάλλα (Πανεπιστήμιο Κρήτης), Παύλος Καλλιγάς(Πανεπιστήμιο Αθηνών), Βασίλης Καρασμάνης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο).
Να σημειωθεί, τέλος, ότι το συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.
Επίσης έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια.

Πηγή: tovima.gr