Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποψηφίους Διδάσκοντες στο Θερινό Σχολείο Νεοελληνικών Σπουδών

Αθήνα, 2 Ιουνίου - 9 Ιουλίου 2015

 


Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών», και συγκεκριμένα της δράσης «Θερινά Σχολεία Νεοελληνικών Σπουδών» δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάσκοντες. Η εν λόγω Δράση διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

 

Σκοπός της δράσης «Θερινά Σχολεία Νεοελληνικών Σπουδών» είναι η ενίσχυση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας με απώτερο στόχο τη διάχυση της νέας ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού διεθνώς καθώς και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, ανταλλαγών και συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ομάδων.

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, απευθύνεται πρόσκληση σε μέλη ΔΕΠ Φιλοσοφικής Σχολής, μέλη ΕΕΠ (Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό), κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας προκειμένου να διδάξουν τη νέα ελληνική γλώσσα στο πλαίσιο του ως άνω Θερινού Σχολείου. Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο διδασκόντων.

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από 2 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2015.

 

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στον ιστότοπο http://tutorregistry.platoacademy.gr

 

Προθεσμία εγγραφής και υποβολής δικαιολογητικών : 12/05/2015.

Πρόσκληση ΘΣΝΣ ΔιδάσκοντεςΠρόσκληση ΘΣΝΣ Διδάσκοντες