Πληροφορίες Προγράμματος

Ακαδημία Πλάτωνος


Ακαδημία Πλάτωνα, μια από τις παλαιότερες γειτονιές της Αθήνας με λαμπρό παρελθόν. Ονομάστηκε έτσι από τον πρώτο οικιστή, τον ήρωα Ακάδημο (ή Εκάδημο), αλλά έμεινε στην ιστορία εξαιτίας της ομώνυμης φιλοσοφικής σχολής, που ίδρυσε στην περιοχή ο Πλάτωνας το 387 π.Χ. και η οποία λειτούργησε μέχρι την παύση της από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 529.


Ακαδημία Πλάτωνα, πνευματικό κέντρο της Αρχαίας Αθήνας που καθόρισε τη φιλοσοφική σκέψη του σύγχρονου πολιτισμού μας. Μια «σχολή» στην οποία γινόταν έρευνα σε όλους τους τομείς. Ένα κέντρο πολιτικού προβληματισμού.

 

Πλάτων, προσωπικότητα με σημαντική συμβολή στη φιλοσοφική σκέψη, ένα πρόσωπο με παγκόσμια ακτινοβολία στο σήμερα. Οι στοχασμοί του συνδέονταν με την πραγματικότητα, τα προβλήματα της εποχής του και τα θέματα της πόλης.

 

Το Έργο

 

Το έργο «Ακαδημία Πλάτωνος – Οι δρόμοι της Γνώσης» επιχειρεί να αξιοποιήσει την πολιτιστική κληρονομιά ως «εργαλείο», «μονοπάτι» στην προσέγγιση της γνώσης.

 

Ταυτόχρονα, αποσκοπεί να συνδέσει το σήμερα με το πνεύμα και τη σημασία της Ακαδημίας Πλάτωνος ως χώρου έρευνας και παιδείας. Ως χώρου στον οποίο αναπτύσσονταν όχι μόνο η γνώση και ο πολιτικός στοχασμός αλλά επιχειρείτο παράλληλα και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και η διαμόρφωση του ενεργού πολίτη.

 

Οι δύο θεματικές ενότητες – άξονες, από τις οποίες αποτελείται το έργο («Ανάπτυξη της γνώσης και των καινοτόμων ιδεών» και «Η Πολιτεία και ο Πολίτης»), περιλαμβάνουν ένα πλέγμα δράσεων που επιχειρούν ένα σύνολο παρεμβάσεων στην παιδεία και τον πολιτισμό, επιδιώκοντας να αναδείξουν εκείνες τις διαδρομές όπου η ιστορικότητα και η παράδοση συναντούν με καινοτόμο τρόπο τη σύγχρονη εποχή και την σύγχρονη κοινωνία.

 

Οι δράσεις του έργου απευθύνονται σε όλο το ηλικιακό φάσμα, περιλαμβάνοντας την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και τους ενήλικες πολίτες. Υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2013).

 


"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013»"