Επικοινωνία                   

Email: platoacademy@di.uoa.gr

Ψηφιακό Μουσείο
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

Δ/νση Πολιτισμού: 210 5284851
Γραφείο Προέδρου: 210 5284801
Μουσείο : 210 5142138

Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (KEY):
Ιερά Οδός 84
104 47 Αθήνα
Τηλ.: 210 3475712, 210 3475542
Fax: 210 3477973
Email: key@inedivim.gr, grammateiakey@inedivim.gr