Ημερίδα εργασίας Υποτρόφων 3ου Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς

Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" (Ακαδημίας 48 και Σίνα), 24/09/2015, 10.00-15.00

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, 10.00 - 15.00, θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο "Κωστής Παλαμάς" (Ακαδημίας 48 και Σίνα) η ημερίδα εργασίας των υποτρόφων του 3ου Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς του έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών".

Στην ημερίδα θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας οι αλλοδαποί ερευνητές (μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) που έλαβαν υποτροφία κατά το Ακαδημαϊκό έτος Οκτώβριος 2014 - Σεπτέμβριος 2015.

Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών είναι η προώθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο εξωτερικό, προσβλέποντας στην ενίσχυση επάνδρωσης των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού καθώς και στη δημιουργία και ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της αλλοδαπής ακαδημαϊκής κοινότητας και στους Έλληνες ομολόγους τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποτροφίες ενισχύουν αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα στα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: platoacademy@di.uoa.gr και στο τηλέφωνο 210 3627421.