Ημερίδα
Η Τεχνολογία υποστηρίζει τη Μάθηση
Technology enhanced Learning

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, ώρα 15:00-20:00
Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών» διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Technology enhanced Learning - Η Τεχνολογία υποστηρίζει τη Μάθηση» με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό (ΗΠΑ, μεγάλη Βρετανία).
Στόχος της Ημερίδας είναι να αποτυπωθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές, οι δυνατότητες και οι προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα με τη μάθηση.
Οι ομιλίες θα είναι στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα, ανάλογα με τον ομιλητή και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.
Η είσοδος και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.


Απαιτείται δήλωση της συμμετοχής σας για την είσοδο στο χώρο της εκδήλωσης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3627421, e-mail:
theofan@elke.uoa.gr


Το Έργο «Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών» υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους.