Νεανική Επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Clusters, ΤΕΠΙΧ)

 

Tο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης» διοργανώνει την Παρασκευή 29 Μαϊου 2015 και ώρα 12.00 - 16.00 στο ξενοδοχείο Novotel (Αίθουσα Αλκυώνη, Μιχαήλ Βόδα 4-6 ) ημερίδα με θέμα "Νεανική Επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση (Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Clusters, ΤΕΠΙΧ).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΙΝΕΔΙΒΙΜΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ_ΙΝΕΔΙΒΙΜ