Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στα Θερινά Σχολεία Φιλοσοφίας και Εφαρμοσμένης Έρευνας

Παρατείνεται έως τις 31 Μαϊου 2013 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο διεπιστημονικό θερινό σχολείο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές απ΄ όλον τον κόσμο που διοργανώνει το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού από 15 Ιουλίου 2013 έως 28 Ιουλίου 2013 στο πλαίσιο της Πράξης "Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών".

 

 

PlAc_SC_2013_Call for Stud_Postpone.pdf