Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποψηφίους Διδάσκοντες στο Θερινό Σχολείο Νεοελληνικών Σπουδών - Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Υποψηφίους Διδάσκοντες στο Θερινό Σχολείο Νεοελληνικών Σπουδών παρατείνεται έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.