Παράταση υποβολής αιτήσεων για Εκπαιδευόμενους Θεματικού Πεδίου "Ιστορία των Μαθηματικών"

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευομένων στο θεματικό πεδίο "Ιστορία των Μαθηματικών" για το 2ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της δράσης 2 "Εξειδικευμένα Προγράμματα για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης" μέχρι τις 4 Απριλίου 2013.

AitisiSymetoxis2kyklos.pdfAitisiSymetoxis2kyklos.pdf

AitisiSymetoxis2kykos_0.docAitisiSymetoxis2kykos_0.doc