Διοργάνωση Σεμιναρίων από ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει από 16/11/2015 έως 20/11/2015 δύο σεμινάρια με τίτλο:.​

  • "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υπηρεσία της Επιχείρησής σας"
  • "Χρηματοδότηση"

 

στην αίθουσα του Κέντρου Επιχειρηματικής Υποστήριξης, Ιερά Οδός 84, ΤΚ 104 47 Αθήνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ