Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο Νεοελληνικών Σπουδών

Αθήνα , 2 Ιουνίου - 9 Ιουλίου 2015

 


Στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών» δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο «Θερινό Σχολείο Νεοελληνικών Σπουδών». Η εν λόγω δράση διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

 

Σκοπό της δράσης «Θερινό Σχολείο Νεοελληνικών Σπουδών» αποτελεί η ενίσχυση της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας με απώτερο στόχο τη διάχυση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού διεθνώς καθώς και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, ανταλλαγών και συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών ομάδων.

 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από 2 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2015.

 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : 20/03/2015.

 

Προκήρυξη Θερινό Σχολείο 2015Προκήρυξη Θερινό Σχολείο 2015