Θερινά Σχολεία Φιλοσοφίας και Εφαρμοσμένης Έρευνας 2013

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διοργάνωσε από τις 15 µέχρι τις 28 Ιουλίου 2013 Θερινό Σχολείο Φιλοσοφίας και Εφαρμοσμένης Έρευνας το οποίο απευθύνεται σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές, κυρίως από την περιοχή των θετικών επιστηµών. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου.

 

 

DeltioTypou_IME.pdf