8ος κύκλος – Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", και συγκεκριμένα του Υποέργου "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες" ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 8ου κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δράσης (Μάρτιος –Μάιος 2015).

Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΩρολόγιο Πρόγραμμα