9ος κύκλος – Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", και συγκεκριμένα του Υποέργου "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες" ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 9ου κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δράσης (Ιούνιος – Ιούλιος 2015).

Ωρολόγιο ΠρόγραμμαΩρολόγιο Πρόγραμμα