Ακαδημία Πλάτωνος

Ακαδημία Πλάτωνα μια από τις παλαιότερες γειτονιές της Αθήνας με λαμπρό παρελθόν. Ονομάστηκε έτσι από τον πρώτο οικιστή, τον ήρωα Ακάδημο (ή Εκάδημο), αλλά έμεινε στην ιστορία εξαιτίας της ομώνυμης φιλοσοφικής σχολής, που ίδρυσε στην περιοχή ο Πλάτωνας το 387 π.Χ. και η οποία λειτούργησε μέχρι την παύση της από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 529.

Ακαδημία Πλάτωνα πνευματικό κέντρο της Αρχαίας Αθήνας που καθόρισε τη φιλοσοφική σκέψη του σύγχρονου πολιτισμού μας. Μια «σχολή» στην οποία γινόταν έρευνα σε όλους τους τομείς. Ένα κέντρο πολιτικού προβληματισμού.

Πλάτων προσωπικότητα με σημαντική συμβολή στη φιλοσοφική σκέψη, ένα πρόσωπο με παγκόσμια ακτινοβολία στο σήμερα. Οι στοχασμοί του συνδέονταν με την πραγματικότητα, τα προβλήματα της εποχής του και τα θέματα της πόλης.