Ανακοίνωση για θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση στην φιλοσοφία πλατωνικής, αρχαιολογία, φιλολογική επιμέλεια, εφαρμοσμένη μουσειολογία καθώς και τεχνικών συνεργατών - γραφιστών για απασχόληση στη διεκπεραίωση δράσεων του ΙΜΕ στο πλαίσιο των πράξεων "Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών" και "Ακαδημία Πλάτωνος-Η Πολιτεία και ο Πολίτης".

 

Περιληπτική Προκήρυξη Περιληπτική Προκήρυξη