Όλες οι Προκηρύξεις

 

(09.04.2014)

Tο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στα πλαίσια της υλοποιούμενης Πράξης με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης», δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των έξι (6) συνολικά θέσεων Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού που θα στελεχώσουν το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης.

Οι Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ιδιοχεί... (περισσότερα >>)

 


 

(07.02.2014)

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού προκηρύσσει στα πλαίσια του Υποέργου 4 του Έργου: «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων Ιδεών" Ανοικτό τακτικό διαγωνισµό για την προµήθεια  εξοπλισµού.

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη Περιληπτική  Προκήρυξη και στο... (περισσότερα >>)

 


 

 

(23.10.2013)

Το ΙΜΕ προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για "Υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και πολυμεσικής συμπλήρωσης περιεχομένου Πλοηγού της Φιλοσοφίας" στο πλαίσιο του Υποέργου 5 του έργου "Ακαδημία Πλάτωνος- Η Πολιτεία και ο Πολίτης".

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:  6 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 13.00

Τόπος Υποβολής Προσφορών : γραφεία  ΙΜΕ (Πουλοπούλου 3... (περισσότερα >>)

 


 

(07.08.2013)

To IME προκηρύσσει δηµόσιο τακτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο : «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  στα πλαίσια του υποέργου 2  της Πράξης «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»... (περισσότερα >>)

 


 

(19.01.2013)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών σε επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 "Επιστημονική μελέτη πεδίου, επιλογή, σχεδίαση, οπτικοποίηση και παραγωγή περιεχομένου, εκπαιδεύσεις και λειτουργική υποστήριξη των δράσεων του ΙΜΕ", Δράση 2 " Πλάτωνας" του έργου "Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών".

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδ... (περισσότερα >>)

 


 

(19.01.2013)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση στην φιλοσοφία πλατωνικής, αρχαιολογία, φιλολογική επιμέλεια, εφαρμοσμένη μουσειολογία καθώς και τεχνικών συνεργατών - γραφιστών για απασχόληση στη διεκπεραίωση δράσεων του ΙΜΕ στο πλαίσιο των πράξεων "Ακαδημία Πλάτωνος-Ανάπτυξη της γνώσης και καινοτόμων ιδεών" και "Ακαδημία Πλάτωνος-Η Πολιτεία και ο Πολίτ... (περισσότερα >>)