Προγράμματα για Ενήλικες Πολίτες

(08.04.2014)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τους/τις υποψήφιους/ες διδάσκοντες/ουσες στα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες» έχει ανοίξει.

Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν στο ανοιχτό μητρώο διδασκόντων παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την επισυναπτόμενη «Ενήλικες - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδάσκοντες» και να υποβάλουν τα απαιτούμενα... (περισσότερα >>)

 


(08.04.2014)

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης", και συγκεκριμένα του Υποέργου "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες" ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 5ου κύκλου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δράσης (Μάιος-Ιούλιος 2014)... (περισσότερα >>)

 


(08.04.2014)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο πέμπτος (5ος) κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθημερινή ζωή και τ... (περισσότερα >>)

 


(24.02.2014)

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 4ου κύκλου των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες, ότι στις 24/02/2014 ξεκινούν τα μαθήματα για τα Θεματικά Πεδία:

1. Φιλοσοφία και Σύγχρονη Προοπτική

2. Επιστήμες και Τεχνολογία

3. Πολιτισμός και Δημιουργία

4. Πολίτης και Πολιτεία

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των ανωτέρω Θεματικών Πεδίων βρ... (περισσότερα >>)

 


(07.11.2013)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου έχει αναβληθεί η έναρξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες και για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης επειδή δεν μπορεί να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των αιθουσών διδασκαλίας.

Θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με την ακριβή ημερομηνία έναρξης των μαθημ... (περισσότερα >>)

 


(26.09.2013)

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 4ου κύκλου των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες, ότι μόλις οριστικοποιηθεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση... (περισσότερα >>)

 


(26.09.2013)

Παρακάτω θα βρείτε τα ονόματα των εκπαιδευομένων για τον 4ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες»"... (περισσότερα >>)

 


(10.09.2013)

Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής στον ΕΛΚΕ (προσωπικώς ή ταχυδρομικώς) της έντυπης αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Διδασκόντων για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 4ο κύκλο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες έως και τις 24 Σεπτεβρίου 2013.

 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής παραμένει η 13η Σεπτεμβρίου 2013... (περισσότερα >>)

 


(06.08.2013)

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης", MIS: 364499, Υποέργο 1 "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση 1 "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες" ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 4ου κύκλου εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δράσης... (περισσότερα >>)

 


(06.08.2013)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο τέταρτος (4ος) κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες με αντικείμενο τη φιλοσοφία, το ρόλο της στην καθημερινή ζωή... (περισσότερα >>)

 


(29.04.2013)

Ανακοινώνεται το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα του 3ου κύκλου των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Δράσης "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για ενήλικες πολίτες"... (περισσότερα >>)

 


(23.04.2013)

Παρακάτω θα βρείτε τα ονόματα των εκπαιδευομένων για τον 3ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες»"... (περισσότερα >>)

 


(03.04.2013)

Ανακοινώνεται ότι ο 3ος κύκλος μαθημάτων για τα "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες" θα διεξαχθεί από τις 22 Απριλίου έως τις 12 Ιουλίου 2013... (περισσότερα >>)

 


(15.03.2013)

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης", MIS: 364499, Υποέργο 1 "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση 1 "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες" ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 3ου κύκλου εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δράσης... (περισσότερα >>)