Προγράμματα για Ενήλικες Πολίτες

(11.05.2015)

Παρακάτω θα βρείτε τα ονόματα των εκπαιδευομένων για τον 9ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες»...(περισσότερα >>)

 


(06.04.2015)

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", και συγκεκριμένα του Υποέργου "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες" ανακοινώνεται ...(περισσότερα >>)

 


 

(06.04.2015)

Διάρκεια Προγράμματος: 01 Ιουνίου 2015 – 12 Ιουλίου 2015
Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο«Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο ένατος (9ος) κύκλος...(περισσότερα >>)

 


 

(10.02.2015)

Παρακάτω θα βρείτε τα ονόματα των εκπαιδευομένων για τον 8ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες»....(περισσότερα >>)

 


 

(30.01.2015)

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής Εκπαιδευομένων για τον 7ο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες παρατείνεται...(περισσότερα >>)

 


 

(12.01.2015)

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", και συγκεκριμένα του Υποέργου "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες" ανακοινώνεται ...(περισσότερα >>)

 


 

(12.01.2015)

Διάρκεια Προγράμματος: 02 Μαρτίου 2015 – 31 Μαΐου 2015
Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο«Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο όγδοος (8ος) κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικους πολίτες ...(περισσότερα >>)

 


 

(04.12.2014)

Παρακάτω θα βρείτε τα ονόματα των εκπαιδευομένων για τον 7ο κύκλο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες»...(περισσότερα >>)

 


 

(30.10.2014)

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής Εκπαιδευομένων για τον 7ο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για Ενήλικες Πολίτες παρατείνεται έως τις 05/11/2014...(περισσότερα >>)

 


 

(09.10.2014)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες» ...(περισσότερα >>)

 


 

(09.10.2014)

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", και συγκεκριμένα του Υποέργου "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εκπαιδευτικά Προγράμματα βραχείας διάρκειας για Ενήλικους Πολίτες" ανακοινώνεται ...(περισσότερα >>)

 


 

(09.10.2014)

Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν στο ανοιχτό μητρώο διδασκόντων παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την επισυναπτόμενη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδάσκοντες» ...(περισσότερα >>)

 


 

(08.10.2014)

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με τους οργανωτικούς υπεύθυνους των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες καθημερινά 12:00 - 14:00 και 16:00-18:00 στο...(περισσότερα >>)