Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

(16.04.2015)

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 7ου κύκλου των Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ότι μπορούν να βρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο...(περισσότερα >>)

 


 

(16.04.2015)

Παρακάτω θα βρείτε τον Πίνακα Συμμετεχόντων ανά Θεματικό Πεδίο για τον έβδομο (7ο) κύκλο των «Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης»...(περισσότερα >>)

 


 

(04.03.2015)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο 7ος κύκλος των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε τομείς της φιλοσοφίας και γενικότερα των ανθρωπιστικών σπουδών και της θεωρίας της επιστήμης...(περισσότερα >>)

 


 

(09.01.2015)

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 6ου κύκλου των Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ότι μπορούν να βρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο...(περισσότερα >>)

 


 

(05.01.2015)

Παρακάτω θα βρείτε τον Πίνακα Συμμετεχόντων ανά Θεματικό Πεδίο για τον έκτο (6ο) κύκλο των «Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης»....(περισσότερα >>)

 


 

(28.11.2014)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Εκπαιδευομένων
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Συμμετοχής Εκπαιδευομένων για τον 6ο κύκλο των Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Απόφοιτους ...(περισσότερα >>)

 


 

(11.11.2014)

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", Υποέργο "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εξειδικευμένα Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης" δημοσιεύεται Πρόσκληση για υποψήφιους διδάσκοντες (Διδάκτορες) προς ένταξη στο ανοιχτό μητρώο διδασκόντων...(περισσότερα >>)

 


 

(11.11.2014)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο 6ος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων...(περισσότερα >>)

 


 

(15.09.2014)

Παρακάτω θα βρείτε τον Πίνακα Συμμετεχόντων ανά Θεματικό Πεδίο για τον πέμπτο (5ο) κύκλο των «Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης»...(περισσότερα >>)

 


 

(15.09.2014)

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 5ου κύκλου των Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ότι μπορούν να βρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο...(περισσότερα >>)

 


 

(17.06.2014)

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», Υποέργο «Εκπαίδευση Ενηλίκων», Δράση «Εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης», διοργανώνεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ο 5ος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς της φιλοσοφίας και γενικότερα των ανθρωπιστικών σπουδών και της θεωρίας της επιστήμης.

Ο 5ος κύκλος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αφορά τα εξής πεδία:...(περισσότερα >>)

 


 

(04.04.2014)

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του 3ου κύκλου των Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ότι μπορούν να βρούν το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο... (περισσότερα >>)

 


 

(28.03.2014)

Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες συμμετεχόντων ανά Θεματικό Πεδίο για τον τέταρτο (4ο) κύκλο των «Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης»... (περισσότερα >>)