« Πίσω

Εκδήλωση με θέμα "Η Πόλη και οι Πολίτες"

Ημερομηνία Έναρξης:
21/1/2013
Ημερομηνία Τέλους:
Τίποτα
Διάρκεια:
7:15 μμ – 8:15 μμ (Ευαίσθητo στη Ζώνη Ώρας)
Τύπος:
Επέτειος
Θέση:
Μικρή Σκηνή της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών.

Μια παγκόσμιας εμβέλειας προσωπικότητα των γραμμάτων, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Richard Sennett, θα μιλήσει για τις περίπλοκες συνθήκες κοινωνικής συμβίωσης που υπονομεύουν την ιδιότητα του πολίτη στο περιβάλλον της σύγχρονης πόλης στο πλαίσιο της εκδήλωσης με θέμα "Η Πόλη και οι Πολίτες".

Με τον Αμερικανό κοινωνιολόγο θα συνομιλήσουν η αρχιτέκτονας Μαρία Θεοδώρου, ιδρυτικό μέλος και διευθύντρια της School of ARCHitecture for All (SARCHA) και ο γραφίστας Τάσος Χαλκιόπουλος, ιδρυτικό μέλος της ομάδας Atenistas.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Η Ελληνική Σκέψη σε διάλογο: Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης».Η εν λόγω πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

Εκδήλωση με θέμα "Η Πόλη και οι Πολίτες"