Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Διδάσκοντες

Στο πλαίσιο του Έργου "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", Υποέργο "Εκπαίδευση Ενηλίκων", Δράση "Εξειδικευμένα Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης" δημοσιεύεται Πρόσκληση για υποψήφιους διδάσκοντες (Διδάκτορες) προς ένταξη στο ανοιχτό μητρώο διδασκόντων.

 

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε: α) "Απόφοιτοι-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποψήφιους Διδάσκοντες ", β) "Αίτηση Εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων".

 

Παρακαλούμε τους υποψήφιους διδάσκοντες να ακολουθήσουν τη διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa-apofoitoi@di.uoa.gr.

 

Για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή «Αίτησης Εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων». Όσοι επιθυμούν να τροποποιήσουν την Αίτηση Εγγραφής τους (δήλωση νέων Θεματικών Ενοτήτων), μπορούν να επικοινωνούν με τους Οργανωτικούς Υπευθύνους της Δράσης, στο τηλέφωνο 210-3240019 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pa-apofoitoi@di.uoa.gr.

 

Αίτηση Εγγραφής στο Ανοικτό Μητρώο Διδασκόντων

Απόφοιτοι-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποψήφιους Διδάσκοντες