Διεθνές Συνέδριο Ακαδημία Πλάτωνος

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώθηκε από 12 έως 16 Δεκεμβρίου 2012 διεθνές συνέδριο με θέμα "Ακαδημία Πλάτωνος: Τεκμήρια και Ιστορικές Μαρτυρίες".

Στόχο του συνεδρίου αποτέλεσε η δημιουργία ενός δικτύου έρευνας με τη συμμετοχή διαπρεπών ομιλητών προερχόμενων από διάφορες χώρες και ειδικότητες, οι οποίοι θα συνεισεφέρουν από κοινού τις απόψεις τους για τις παρούσες αντιλήψεις και ερευνητικές τάσεις όσον αφορά την ιστορική πορεία της σχολής κατά την αρχαιότητα και του ρόλου της Ακαδημίας ως εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού οργανισμού.

Η Ακαδημία Πλάτωνος υπήρξε ένα από τα παλαιότερα και περισσότερο φημισμένα κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα. Η δραστηριότητά της διήρκεσε για τουλάχιστον τρεις αιώνες (από το 387 ώς το 86 π.Χ.) και η επίδραση που άσκησε στη σύγχρονη και τη μεταγενέστερη φιλοσοφική και επιστημονική έρευνα είναι σχεδόν αδύνατον να υπερτονιστεί. Μολαταύτα, ώς τις μέρες μας η ιστορική της πορεία δεν έχει μελετηθεί κατά συστηματικό τρόπο σε όλες τις ποικίλες της διαστάσεις. Σκοπός του συνεδρίου είναι να ανοίξει τον δρόμο για μια συνθετική θεώρηση που να παρουσιάζει όλες τις υπάρχουσες μαρτυρίες σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα, την οργανωτική δομή και την ιστορική σημασία της σχολής, αλλά και με τις φιλοσοφικές εξελίξεις που συντελέστηκαν στους κόλπους της, έτσι ώστε να προκύψει η δυνατότητα για μια επαρκή αποτίμηση της επίδρασης την οποία είχε η Ακαδημία τόσο στον άμεσο όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό και πνευματικό της περίγυρο.

Το συνέδριο επιχείρησε να διαμορφώσει μια πρώτη εικόνα όσον αφορά το πώς μπορεί να προσεγγιστεί αυτό το πολύπλευρο ζήτημα στο σύνολό του. Για τη διερεύνηση του θέματος επελεγησαν τέσσερις βασικοί θεματικοί άξονες:

1. Η ιστορία της φιλοσοφίας: Οι φιλοσοφικές εξελίξεις στο πλαίσιο της Ακαδημίας από την εποχή του Πλάτωνος ώς αυτήν του Κικέρωνα.
2. Η ιστορία της επιστήμης: Η συμβολή της Ακαδημίας στην ανάπτυξη των διαφόρων επιστημών, όπως λ.χ. των μαθηματικών, της αστρονομίας, των φυσικών επιστημών κλπ.
3. Η ιστορική έρευνα: Η συνεισφορά της Ακαδημίας στην κοινωνική ζωή της πόλης των Αθηνών και ο ρόλος της στα ευρύτερα ιστορικά δρώμενα της εποχής.
4. Η αρχαιολογία: Οι νεότερες αρχαιολογικές απόψεις σχετικά με την ιστορία της περιοχής της Ακαδημίας, με αναφορά στις πρόσφατες επιγραφικές, νομισματικές και ανασκαφικές έρευνες.

Το Συνέδριο είχε τεθεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια

Η γλώσσα του Συνεδρίου ήταν η Αγγλική και θα υπήρχε παράλληλη διερμηνεία στα Ελληνικά.