Ημερίδα Εργασίας Υποτρόφων 1ου Προγράμματος Υποτροφιών

Στο πλαίσιο της πράξης "Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών", πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013 στο κτήριο "Κωστής Παλαμάς" η Ημερίδα εργασίας των Υποτρόφων του 1ου Προγράμματος Υποτροφιών προς Αλλοδαπούς.

Σκοπός του προγράμματος υποτροφιών είναι η προώθηση της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της τέχνης και του πολιτισμού στο εξωτερικό, προσβλέποντας στην ενίσχυση επάνδρωσης των τμημάτων και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών του εξωτερικού με επιστήμονες που αποκτούν κατάρτιση και εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία που άπτονται της Ελληνικής Παιδείας & Πολιτισμού καθώς και στη δημιουργία και ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της αλλοδαπής ακαδημαϊκής κοινότητας και στους Έλληνες ομολόγους τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποτροφίες ενισχύουν αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα στα προαναφερθέντα γνωστικά πεδία.