Ημερίδα: "Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις"

Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015, 10:00-15:00, στο ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής, Β&Μ Θεοχαράκη,  πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: "Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις".

 

Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο Θωμάς Σφηκόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου «Ακαδημία Πλάτωνος-Οι δρόμοι της Γνώσης». 

 

Αρχικά,πραγματοποιήθηκε ένας σύντομος απολογισμός των προγραμμάτων βραχείας διάρκειας για ενήλικους πολίτες και των εξειδικευμένων προγραμμάτων για απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης της πράξης: "Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης", από τον κύριο Θ. Σφηκόπουλο, την κυρία Μ. Γρηγοριάδου και τον κύριο Μ. Σπουρδαλάκη καθώς και αντιπροσωπευτικά εργαστήρια αυτών που πλαισιώθηκαν από σύντομα βίντεο από τον κύριο Β. Καλαμπάκα και την κυρία Α. Δρουμπούκη, διδάσκοντες των ανωτέρω δράσεων. Επίσης, ο κύριος Α. Λιοναράκης πραγματοποίησε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία με τίτλο "Μάθηση & γνώση: μια συνεχής & καθοριστική αλληλοεπίδραση" και τέλος η ημερίδα έκλεισε με την ομιλία του κυρίου Κ. Δημουλά για τη σύνδεση της εκπαίδευσης ενηλίκων με την απασχόληση.

 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδηµία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης», η οποία υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους.