Ημερίδα «Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Πολιτικής Θεωρίας»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόμων Ιδεών» η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής Πολιτικής Θεωρίας».

 

Παρουσιάστηκαν μείζονες στοχαστές και κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας, καθώς και σωζόμενα τμήματα της αρχαιοελληνικής νομικής παράδοσης που σηματοδότησαν τους πρώτους σταθμούς στον κανόνα της πολιτικής θεωρίας και επηρέασαν τον μεταγενέστερο πολιτικό και ηθικό στοχασμό.

 

Στην ημερίδα προέδρευσε ο Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ κ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης ο οποίος θα μιλήσει για την σημασία των κειμένων της αρχαίας τραγικής ποίησης και της ιστοριογραφίας στην ανάδυση του πολιτικού στοχασμού και στους διαχρονικούς προβληματισμούς της πολιτικής θεωρίας. Ο Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ κ. Περικλής Βαλλιάνος παρουσίασε τα κλασικά φιλοσοφικά κείμενα που αποτελούν και σήμερα το εννοιολογικό και ουσιαστικό υπόβαθρο της πολιτικής θεωρίας. Ο Andrea Colorio μεταδιδακτορικός ερευνητής του αρχαίου ελληνικού δικαίου αναφέρθηκε στις διασυνδέσεις αρχαιοελληνικών θεσμών και πολιτικής σκέψης. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την έννοια του πολίτη σαν παρακαταθήκη της ελληνικής αρχαιότητας στην νεότερη πολιτική θεωρία και πράξη.

 

Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποίησε ο Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Ενήλικες Πολίτες του Έργου «Ακαδημία Πλάτωνος - Οι Δρόμοι της Γνώσης».

 

Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση.