Επικοινωνία

Κεντρική Γραμματεία προγράμματος


Διεύθυνση : Λυκαβηττού 5, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 3627421
Fax: 210 3627421
Email: platoacademy@di.uoa.gr

 

Προγράμματα για Ενήλικες Πολίτες


Διεύθυνση : Λυκαβηττού 5, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 3627421 (καθημερινά 12:00 - 14:00 και 16:00-18:00)
Email: pa-enilikes@pspa.uoa.gr

 

Προγράμματα για Απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

Διεύθυνση : Λυκαβηττού 5, 106 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 3627421 (καθημερινά 13:00 - 16:00)
Email: pa-apofoitoi@di.uoa.gr

 

Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης (KEY):
Ιερά Οδός 84
104 47 Αθήνα
Τηλ.: 210 3475712, 210 3475542
Fax: 210 3477973
Email: key@inedivim.gr, grammateiakey@inedivim.gr

 


"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013»"