Πλοηγός Φιλοσοφίας

 

Φορέας εκτέλεσης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

 

Ο Πλοηγός της Φιλοσοφίας έχει ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας για σημαντικό αριθμό σημείων ενδιαφέροντος της πόλης των Αθηνών με έμφαση στην «άγνωστη» Ακαδημία Πλάτωνος και την περιοχή της.     

 

Η Ακαδημία Πλάτωνος συνιστά ένα διπλό τοπόσημο: γεωγραφικό και φαντασιακό. Οι δύο αυτές διαστάσεις διασταυρώνονται στη σημερινή γεωγραφία της πόλης και συγκροτούν τις ακόλουθες ενότητες: 

 

Πρώτον, την ενότητα της συνοικίας της Ακαδημίας Πλάτωνος, η οποία περιλαμβάνει μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικά κατάλοιπα, τοπωνύμια, οδωνυμικά, μνήμες ανθρώπων). Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται άμεσα με την Ακαδημία και τον λόφο του Ιππείου Κολωνού και αναδύονται με πυκνότητα, μετασχηματισμένα από την ροή της ιστορίας.

 

Δεύτερον, την ενότητα της ευρύτερης περιοχής, η οποία περιλαμβάνει τη σύνδεση της Ακαδημίας με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Αρχαία Αγορά-Δίπυλον-Κεραμεικός-Δημόσιον Σήμα), δηλαδή στην οργανική ενότητα της περιοχής εντός της οποίας λειτούργησαν το Γυμνάσιο της Ακαδημίας (για την αθλητική εκπαιδευση των Αθηναίων εφήβων) και η φιλοσοφική σχολή του Πλάτωνα (για την πνευματική αγωγή των νέων).

 

Τέλος, τις φαντασιακές ενότητες της φιλοσοφίας, οι οποίες ανακαλούνται από την ύπαρξη της Ακαδημίας και αποτυπώνονται στη γεωγραφία της σημερινής πόλης: οι φιλόσοφοι της αρχαιότητας και οι χώροι δράσης τους, μνήμες και μύθοι, εικόνες που αναδύονται σε αλλεπάλληλα επίπεδα, τα οποία διαπερνούν οριζόντια τη γεωγραφία της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται δέκα πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες παροτρύνουν τους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας να περιηγηθούν στα σημαντικότερα τοπόσημα, που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση και την τέχνη (π.χ. η οικία του νεοπλατωνικού φιλοσόφου, Πρόκλου). Οι διαδρομές αυτές συντείνουν στην ανακάλυψη της σύγχρονης πόλης με τρόπο βιωματικό, έχοντας ως αφετηρία το Λύκειον (το άλλο μεγάλο Γυμνάσιο της Αθήνας και κατοπινή έδρα της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτέλη) και κατάληξη την Ακαδημία Πλάτωνος. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η προβολή και η επισκεψιμότητα της περιοχής της Ακαδημίας.

 

Συνεπώς, συγκροτούνται ενότητες πληροφορίας (με σχετικό κειμενικό και πολυμεσικό υλικό) για 96 σημεία ενδιαφέροντος. Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια, χάρη στην τεχνολογία της γεωπληροφορίας, θα είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί σε κινητά τηλέφωνα σε συνδυασμό με δικτυακή πληροφορία μεγαλύτερης ανάλυσης. Η ειδική εφαρμογή πληροφορικής συστημάτων γεωπληροφορίας αναπτύσσεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτό το ισχυρό μαθησιακό και εκπαιδευτικό εργαλείο θα είναι πολύγλωσσο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τους αλλοδαπούς επισκέπτες της πόλης όσο και από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών στην Αθήνα.

 


"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013»"