Προγράμματα Βιωματικής Μάθησης

 

Φορέας εκτέλεσης: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάση

 

Η δράση αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα βιωματικών δραστηριοτήτων και στοχεύει στη διάνοιξη νέων δρόμων σκέψης και στοχασμού σε ζητήματα παγκόσμιου και διαχρονικού ενδιαφέροντος, με επίκεντρο τον ελληνικό τρόπο σκέψης. Κορυφαίοι στοχαστές, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και στοχευμένα προγράμματα βιωματικής μάθησης με άξονα τον ελληνισμό, την Πολιτεία και τον Πολίτη.

 

Τα προγράμματα βιωματικής μάθησης υλοποιούνται τα έτη 2012, 2013, 2014 και συνίστανται στις παρακάτω δράσεις:

 

  • Λέξεις και σκέψεις: Αφορά μια σειρά από δημόσιες συζητήσεις με τη συμμετοχή κοινού, διαλέξεις και ανοιχτές συνομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες, διανοούμενους, πρόσωπα κλειδιά στο διεθνές φιλοσοφικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Τα θέματα είναι πάντα επίκαιρα με τα ζητήματα της κοινωνίας και της εποχής και διερευνούνται μέσα από πολύπλευρες προσεγγίσεις, προτείνοντας νέους τρόπους σκέψης και προβληματισμού.
     
  • Εικαστικοί διάλογοι: Εικαστικοί καλλιτέχνες, χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα έκφρασης (προβολές βίντεο, ηλεκτρονικών εικόνων ή φωτογραφιών, ηχητικές εγκαταστάσεις, animation, διαδραστικά έργα κλπ.), αποπειρώνται να μεταγράψουν σε εικόνα τις προβληματικές που εγείρει ο επιστημονικός λόγος και να απαντήσουν ο καθένας με τον τρόπο του στα ζητήματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση και την επανεξέταση της πολιτισμικής παρακαταθήκης της αρχαίας Ελλάδας στη σύγχρονη κοινωνία. Τα video art έργα αξιοποιούν ειδικά τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα και παρουσιάζονται ως installations σε ανοιχτούς  δημόσιους χώρους του πάρκου αναψυχής της Ακαδημίας Πλάτωνος. Οι επισκέπτες περπατώντας στο χώρο, έρχονται αναπάντεχα σε επαφή με αυτά. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι διττός : αφ' ενός η τυχαία, απρόσμενη συνάντηση του αθηναϊκού κοινού με τα έργα, η οποία αποβλέπει στο ξάφνιασμα, στο κέντρισμα του ενδιαφέροντος και στη δημιουργία μιας δημόσιας συζήτησης γύρω από αυτά και αφ' ετέρου η δημιουργία ενός πρωτοποριακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικές δράσεις που διερευνούν την σύνδεση τέχνης και φιλοσοφικής σκέψης μέσα από τα σύγχρονα εικαστικά ιδιώματα.
     
  • Εργαστήρια/Workshops: Η ελληνική σκέψη συμφύεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα και τα νέα μέσα. Τα εργαστήρια έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με έννοιες της ελληνικής σκέψης και της ελληνικής φιλοσοφίας, με τρόπο που να σχετίζεται με τα σύγχρονα ρεύματα της διανόησης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα εργαστήρια οργανώνονται στην Αθήνα σε δομημένες ανοικτές συζητήσεις/διαλόγους μεταξύ κοινού και εισηγητών και διερευνούν τις νέες τάσεις της επιστήμης, των τεχνών και της δημιουργίας σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.
     
  • Παράλληλες δραστηριότητες: αποτελούν μια σειρά δράσεων δια βίου εκπαίδευσης που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της βιωματικής μάθησης για την καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης, τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών στις σχολικές τάξεις, την προσέγγιση της μάθησης ως διαδικασίας και της γνώσης μέσα από την εμπειρία καθώς και την αξιοποίηση καινοτόμων πρακτικών στο σχολικό περιβάλλον. Με την συμμετοχή μαθητών δημοτικού και γυμνασίου και τους εκπαιδευτές του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν ζωντανά πώς να εκπαιδεύουν τους μαθητές τους σε θέματα κοινωνίας και επιστήμης μέσα από τους τομείς της Τέχνης και του Πολιτισμού. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους: εντός των σχολείων με σεμινάρια και προετοιμασία των εμπλεκομένων για τις δράσεις/αντι-δράσεις που θα ακολουθήσουν σε κάθε ενότητα, εντός της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρώμενο και εντρυφούν στα ‘μυστικά' του (πώς λειτουργεί μία ορχήστρα, οι μουσικοί, τα όργανα, πώς ανεβαίνει μια παράσταση χορού ή ένα θεατρικό έργο, κτλ.), σε χώρους πολιτισμού, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, η Ακαδημία Πλάτωνα, κ.ά., όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι συγκεντρώνουν με την καθοδήγηση των ειδικών στοιχεία και πληροφορίες με τις οποίες θα εργασθούν ομαδικά και θα εκπαιδευτούν μέσα σε ένα δημιουργικό εργαστήριο έκφρασης και αποτελέσματος. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις του συνολικού έργου της Βιωματικής Μάθησης της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης.

 


Είσοδος στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

 


"Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013»"