Συμπράττοντες Φορείς

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α, είναι το μεγαλύτερο και αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας. Απαρτίζεται από πέντε Σχολές (Θεολογική, Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστήμων, Ιατρική, Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών) και 30 Τμήματα και λειτουργεί 60 περίπου Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αριθμεί περίπου 95000 φοιτητές και 2000 μέλη ΔΕΠ.

  Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Κοινωφελούς Ιδρύματος Ωνάση
Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, έχει ως σκοπό να προάγει τον ελληνικό και διεθνή πολιτισμό με όλα τα πρόσφορα μέσα με ιδιαίτερη έμφαση στο σύγχρονο πολιτισμό και στους νέους. Συμμετέχει σε διεθνή και εθνικά δίκτυα φορέων με δραστηριότητα στον τομέα του πολιτισμού ενώ παράλληλα φροντίζει για την διάδοση των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το "Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" παρέχει υποτροφίες και έχει αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια δράσεις στον τομέα του πολιτισμού, της παιδείας, του περιβάλλοντος κλπ., οι οποίες αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Ιδρύματος. Όλες οι δραστηριότητες του Κοινωφελούς Ιδρύματος σχετίζονται με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό.

  Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ασχολείται με τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής ιστορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο Μείζονα Ελληνισμό. Η πραγμάτωση του σκοπού αυτού επιτυγχάνεται με:

  • • Tην οργάνωση Ιστορικού και Πολιτιστικού Κέντρου με θέμα το Μείζονα Ελληνισμό, η προβολή των εκθεμάτων του οποίου βασίζεται στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,
  • • Τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και προβολών και την παραγωγή έντυπων εκδόσεων και υλικού σε ηχητικές, οπτικές ή άλλες αποτυπώσεις της σύγχρονης τεχνολογίας, με περιεχόμενο επιστημονικό ή εκπαιδευτικό που σχετίζεται με τους σκοπούς τους Ιδρύματος,
  • • Τη διαχείριση της ιστορικής και πολιτιστικής πληροφορίας μέσα από την έρευνα, τη συγγραφή και επιμέλεια κειμένων, τη συλλογή υλικού τεκμηρίωσης, τη λειτουργία Φωτοθήκης, Βιβλιοθήκης, Τμήματος Γενεαλογίας κ.ά.,
  • • Την οργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και ομάδων εργασίας σε σχέση με το αντικείμενο αυτό,
  • • Την οργάνωση και υποστήριξη μαθημάτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών σπουδών για το Μείζονα Ελληνισμό για Έλληνες και ξένους.

  Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Μεταξύ των στόχων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης είναι η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, η μελέτη, η έρευνα, η παροχή πληροφοριών, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και η υλοποίηση ενεργειών και ερευνητικών ή άλλων προγραμμάτων και έργων που του αναθέτουν η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.