Η Πολιτεία και ο Πολίτης

Ο δεύτερος θεματικός κύκλος καλύπτει εκπαιδευτικά προγράμματα και εφαρμογές βιωματικής μάθησης για ενήλικες ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου με στόχο την ανάδειξη της σχέσης Πολίτη και Πολιτείας, την ανάπτυξη διαλόγου με τα προβλήματα της εποχής, τα ζητήματα της πόλης και του δημόσιου χώρου και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες.