Προκήρυξη για Προμήθεια Εξοπλισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού προκηρύσσει στα πλαίσια του Υποέργου 4 του Έργου: «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων Ιδεών" Ανοικτό τακτικό διαγωνισµό για την προµήθεια  εξοπλισµού.

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην συνημμένη Περιληπτική  Προκήρυξη και στο http://tenders.ime.gr

 

Περιληπτική Προκήρυξη Περιληπτική Προκήρυξη