Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για Συγγραφικές & Μεταφραστικές Υπηρεσίες

To IME προκηρύσσει δηµόσιο τακτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο : «Συγγραφικές και µεταφραστικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της δράσης: «Πλάτωνας»»  στα πλαίσια του υποέργου 2  της Πράξης «Ακαδηµία Πλάτωνος – Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»

 

ΠροκήρυξηΠροκήρυξη PerilProkirixi.pdf