Προκήρυξη ΙΝΕΔΙΒΙΜ για προσωπικό στο Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης

Tο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στα πλαίσια της υλοποιούμενης Πράξης με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης», δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους Εξωτερικούς Συνεργάτες για την κάλυψη των έξι (6) συνολικά θέσεων Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού που θα στελεχώσουν το Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης.

Οι Αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στην διεύθυνση Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, σε φάκελο με την ένδειξη «Ακαδημία Πλάτωνος – Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης»

 

20140404-prosk-akadimos-s.pdfΠροκήρυξη Προσωπικού