Προκήρυξη για "Υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και πολυμεσικής συμπλήρωσης περιεχομένου Πλοηγού της Φιλοσοφίας"

Το ΙΜΕ προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για "Υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και πολυμεσικής συμπλήρωσης περιεχομένου Πλοηγού της Φιλοσοφίας" στο πλαίσιο του Υποέργου 5 του έργου "Ακαδημία Πλάτωνος- Η Πολιτεία και ο Πολίτης".

 

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών:  6 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 13.00

 

Τόπος Υποβολής Προσφορών : γραφεία  ΙΜΕ (Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα)

 

Πληροφορίες: tenders@ime.gr

 

Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται στην συνημμένη Προκήρυξη

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αρ.Προκ. ΥΣΕ - Α.Π.ΙΙ.5ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αρ.Προκ. ΥΣΕ - Α.Π.ΙΙ.5)