Ημερίδα "Ψηφιακά Αποθετήρια: Ανοιχτή Πρόσβαση και Ανάπτυξη Γνώσης"

15/06/2015, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, 14:30-19:30 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), ημερίδα με θέμα "Ψηφιακά Αποθετήρια: Ανοιχτή Πρόσβαση και Ανάπτυξη Γνώσης", με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της ψηφιακής αποθετηρίασης και της ανοιχτής πρόσβασης στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης. Την έναρξη της ημερίδας πραγματοποιήσε ο Γιάννης Ιωαννίδης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ΕΛΚΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδηµία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και Καινοτόµων Ιδεών», η οποία υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους.