Θερινό Σχολείο της φιλοσοφίας και της εφαρμοσμένης έρευνας

Φορέας εκτέλεσης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

 

Το Θερινό Σχολείο Φιλοσοφίας και Εφαρμοσμένης Έρευνας έχει ως στόχο να προσελκύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, καθώς και σημαντικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Η δράση αυτή επιχειρεί κάτι βαθειά καινοτόμο: να προσελκύσει ερευνητές υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο, μέσω διεθνούς πρόσκλησης και διαγωνισμού, διαφόρων ειδικοτήτων, από τεχνολογικές και θεωρητικές κατευθύνσεις, πρόθυμους να διερευνήσουν τη σχέση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις βασικές αρχές που την καθοδηγούν και τον τρόπο που αυτή ανατροφοδοτεί και ενίοτε ανατρέπει τις αρχές αυτές.

 

Η Ακαδημία του Πλάτωνα σηματοδοτεί μια αντίληψη ευρύτερης ενασχόλησης της φιλοσοφίας με θέματα οργάνωσης της κοινωνίας, της οικονομίας και της παραγωγικής διαδικασίας. Ο στοχασμός του Πλάτωνα και των μαθητών του,  και κυρίως του Αριστοτέλη, αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο συγκρότησης των σύγχρονων επιστημονικών πειθαρχιών. Η πορεία της εφαρμοσμένης έρευνας σε διάφορους τομείς συνδέθηκε και ανατροφοδότησε και συνεχίζει να ανατροφοδοτεί ανελλιπώς τον φιλοσοφικό στοχασμό. Από την κβαντομηχανική και τη θεωρία του χάους στην φυσική, έως την θεωρία της αξίας στην οικονομία, και από την βιοτεχνολογία έως την αστροφυσική η εφαρμοσμένη έρευνα τρέφεται από τις βασικές ιδέες του φιλοσοφικού στοχασμού, και τον ανατροφοδοτεί με τις προκλήσεις των σύγχρονων αποτελεσμάτων της. 

 

Στο πλαίσιο του θερινού σχολείου επιχειρείται να συνδεθεί η φιλοσοφία με την εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορους τομείς, με έμφαση στους τομείς των θετικών επιστημών και ιδιαίτερα της επιστήμης της οργάνωσης και παροχής ψηφιακής πληροφορίας. Εξετάζονται και παρουσιάζονται θέματα τόσο πρακτικά όσο και μεθοδολογικά, που αφορούν τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με αναφορά στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πολυεπιστημονική προσέγγιση της  παραγωγικής διαδικασίας, τα ηθικά θέματα που εγείρει η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας καθώς και οι ανατροπές που αυτά προκαλούν στο φιλοσοφικό σύστημα που τα παράγει.

 

Το θερινό σχολείο υλοποιείται για 3 έτη με διαφοροποιημένο πρόγραμμα ανά έτος, ώστε να υπάρχει εξέλιξη του προγράμματος σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους και με την προοπτική της καθιέρωσής του ως σημαντικού ετήσιου ακαδημαϊκού θεσμού. Συμμετέχουν 20 φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου κατ' έτος, από όλο τον κόσμο, όπως και διδάσκοντες από το εξωτερικό και την Ελλάδα.  Οι φοιτητές επιλέγονται κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και κοινοποιείται μέσω των δικτύων αριστείας και των συνεργασιών στα σημαντικότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η επιλογή γίνεται από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή κατόπιν εκτενούς διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων.

 

Προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των ειδικών θεμάτων και γνωστικών αντικειμένων πέρα από τις ώρες των καθημερινών σεμιναρίων διοργανώνονται  εργαστήρια με ειδικούς, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ειδικούς χώρους και ιδρύματα όπου   παρουσιάζονται αποτελέσματα, μέθοδοι και προβληματισμοί επάνω στην σχέση φιλοσοφίας και επιστήμης με έμφαση στην παραγωγική και πρακτική διάσταση της φιλοσοφίας.